เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ตประกาศ เบเกอรี่ไม่มีไขมันทรานส์ 100%

พัฒนาปรับสูตรในเรื่องของเบเกอรี่ เพื่อให้ปราศจากไขมันทรานส์มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเบเกอรี่ ที่ทำสดใหม่ทุกวัน ทุกรายการปราศจากไขมันทรานส์ 100% ซึ่งบริษัทมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า