ธนินท์ เจียรวนนท์ “โลกเปลี่ยน ขนาดซีพีก็ยังต้องตามโลกให้ทัน”

ยุค 4.0 การสร้างจีดีพี จะมาจากแนวคิด ฉันบริการคุณ คุณบริการฉัน อย่านึกว่าต้องสร้างอะไรแล้วมาขาย & กำลังศึกษาเรื่อง “เมือง” ควรจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่จึงทำให้ธุรกิจเกิดและทุกคนอยู่ได้