จากทุนการศึกษาใน “ป่า” สู่ Flagship Project & Knowledge Sharing

ถ้าพลิกอ่านนวนิยายแล้วเกิดจินตนาการ เมื่อ รพินทร์ ไพรวัลย์ นำ พันโท หม่อมราชวงศ์ เชษฐา วราฤทธิ์ พันตรี ไชยยันต์ อนันตรัย และแพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์หญิง ดาริน วราฤทธิ์ ผ่านหุบลงป่าโปร่ง สู่ไพรมหากาฬ….