ส่อง 2 ผลงาน SMEs แชมป์นวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” EDEN สารเคลือบยืดอายุสินค้าเกษตร-ธาอีส ผลิตภัณฑ์หนังรีไซเคิลจากเศษหนังเหลือทิ้ง

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กับงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022 เวทีด้านนวัตกรรมระดับประเทศที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่ ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพด้านนวัตกรรม ผ่านการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) จำนวน 38 ผลงาน จาก 180 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จำนวน 18 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 20 ผลงาน