“สิงห์” เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกย่อยสลายได้ 100% รายแรกของเอเชีย สานเป้าเคลื่อนธุรกิจควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

“สิงห์” เปิดตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน “Singha Sustainable Pack” เปลี่ยนจากพลาสติกมาใช้กระดาษที่ย่อยสลายได้ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งแรกของเอเชีย อีกทั้งใช้หมึกพิมพ์จากถั่วเหลือง ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ พร้อมตอกย้ำแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม