‘ร้านยารอด คนไทยก็รอด’ เปิดแนวคิด อรินแคร์ เฮ้ลท์เทคสตาร์ทอัพซีรีส์ B และเป้าหมายสูงสุดที่ไม่ใช่การเป็น ‘ยูนิคอร์น’

ด้วยความมุ่งมั่นสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น ในราคาที่ลดลง หรือ Make Healthcare Affordable ทำให้ ​อรินแคร์ (ARINCARE) สตาร์ทอัพในกลุ่ม Health Tech ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจร ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และลดช่องว่างในการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย