เป้าหมาย ‘มาสเตอร์การ์ด’ ผลิตบัตรด้วยพลาสติกรีไซเคิลและวัสดุยั่งยืน ทดแทนบัตรทั้งตลาดกว่า 3,000 ล้านใบ ภายในปี 2571

มาสเตอร์การ์ด ประกาศเป้าหมายในการใช้พลาสติกรีไซเคิลหรือวัสดุทางเลือก หรือ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bioplastics) แทนการใช้พลาสติกพีวีซีในการผลิตบัตรทั้งหมดในเครือข่ายภายในปี 2571