บีคอน วีซี เผยความสำเร็จครึ่งปีแรก Beacon Impact Fund ลงทุนแล้ว 4 ธุรกิจด้านความยั่งยืน ตั้งงบทั้งปี 400 ล้านบาท

บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (บีคอน วีซี) เผยความสำเร็จผลงานการลงทุน Beacon Impact Fund กองทุนที่จัดตั้งเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน ESG ทั่วโลก ที่สามารถแสวงหาผลกำไรพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน และมีศักยภาพที่จะขยายผลในวงกว้าง ครึ่งปีแรกลงทุนในสตาร์ทอัพและกองทุนไปแล้ว 4 ราย วงเงินกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 320 ล้านบาท

5 สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องจับตาในปี 2022

เชื่อหรือไม่ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การทำธุรกิจทุกอย่างมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แม้ว่าเจ้าของธุรกิจอาจไม่ได้ตระหนักถึงผลที่ตามมาของการทำธุรกิจของเขาก็ตาม