อิออน ขยายธุรกิจเช่าเสื้อผ้าในญี่ปุ่น เจาะเทรนด์เศรษฐกิจแบ่งปัน จับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z ไม่นิยมครอบครองเป็นเจ้าของ

อิออน รีเทล ในญี่ปุ่น ได้ขยายธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า LULUTI AEON STYLE  Shin-Yurigaoka​ เพิ่มเติม เป็นสาขาที่ 2 รับกระแสเศรษฐกิจแบ่งปันเติบโต หลังรายได้จากธุรกิจนี้เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 3.3 เท่า ในปีที่ผ่านมา นับจากการเปิดให้บริการสาขาแรก​ LULUTI AEON STYLE Lake Town เมื่อเดือนเมษายน 2018