นักวิจัยเผยพบสารเคมีจากพลาสติกสะสมในนกทะเล

แม้ว่าพลาสติกจะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่มันก็มีอันตรายที่แอบแฝงอยู่มากมายเช่นกัน เมื่อนักวิจัยได้ทำการทดลองให้อาหารที่ใส่ภาชนะพลาสติกแก่ลูกนกที่เลี้ยงไว้และพบว่าสารเคมีจากพลาสติกสะสมอยู่ในตับและเนื้อเยื่อไขมันของนกในระดับที่สูงกว่าปกติหลายพันเท่า และจากการตรวจสอบระดับสารเคมีในนกทะเลอย่างนกอัลบาทรอส (albatrosses) นักวิจัยก็พบผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน