“ฮีโร่หนูยักษ์”กับภาระกิจกู้กับระเบิดช่วยชีวิตชาวเสียมเรียบกว่า 5 พันคน

เมื่อพูดถึงเสียมเรียบ หลายคนคงจะนึกถึงความสวยงามของนครวัดนครธมที่ตั้งตระหง่านอยู่คู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน แต่หลายคนคงนึกไม่ถึงเช่นกันว่าที่เสียมเรียบเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกับระเบิดประมาณ 4-6 ล้านลูกที่ยังคงถูกฝังลงดินกินพื้นที่ประมาณ 900 ตารางกิโลเมตรในช่วงสงครามเขมรแดงและพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้ APOPO หรือ หน่วยกำลังพิเศษที่มีฮีโร่ตัวจิ๋วอย่าง “หนูยักษ์” ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว