เอสซีจีผนึกกำลัง180พันธมิตร ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม พร้อมชง 4 ทางรอดอย่างยั่งยืน

เอสซีจีได้จัดเวทีเสวนาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยปีแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างไร ส่วนปีที่สองเริ่มมีพันธมิตรเข้ามาร่วมมือกันเพื่อขยายผล และสำหรับปีนี้เอสซีจีจัดงานในธีม SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future เพื่อนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน