เบาหวานคร่าชีวิต 1 คนในทุกๆ 6 นาที !

WHO ยังได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2583 ยอดผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน ซึ่งเปรียบเสมือน “ภัยมีด” ที่คร่าชีวิต 1 คนในทุกๆ 6 นาที เลยทีเดียว