5 แนวทางใช้ได้จริง ร่วม “กัน” หนี้สินครัวเรือน ตอบ Good Money

เปิดมุมมอง ธปท. ตลท. ไทยพาณิชย์  Taejai.com   iTax กับปัญหาหลักและกำแพงของสังคมไทยปัจจุบันคือ “หนี้สินครัวเรือน” ที่ค่อยๆ ก่อตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ธีมหลัก Redefining the Good Life ในงาน SB’17 Bangkok