Nissan กับ “นวัตกรรมที่ตื่นเต้นเร้าใจ” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [PR.NEWS]

กลยุทธ์ในการส่งมอบ “นวัตกรรมที่ตื่นเต้นเร้าใจ” ให้กับลูกค้าไทย นับเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำระดับโลกด้านรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า