ครั้งแรกในประเทศไทย GC จับมือพันธมิตรประกาศความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม และใช้งานพาเลทจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI), บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (Srithai) และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) จับมือประกาศความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและใช้งานพาเลทที่ใช้ในคลังสินค้า ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล Post-Consumer Resin (PCR) จากถุงพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มมีการใช้งานจริงแล้วในรูปแบบพาเลทหมุนเวียนในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติที่ GCL ตั้งแต่ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา