ไอเอฟเอส ผนึกกำลัง ซอฟต์แบงก์ โรโบติกส์ สิงคโปร์ ประกาศการร่วมทุน เพื่อพลิกนิยามใหม่ของการให้บริการบริหารอาคาร ในประเทศไทย ผ่านการนำเสนอหุ่นยนต์ทำความสะอาดชาญฉลาด “Whiz i”

บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (IFS Facility Services Co., Ltd.) ผู้ให้บริการบริหารอาคารชั้นนำในประเทศไทย จับมือกับ ซอฟต์แบงก์ โรโบติกส์ สิงคโปร์ (SoftBank Robotics Singapore หรือ SBRSG) สำนักงานหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ซอฟต์แบงก์ โรโบติกส์ กรุ๊ป (SoftBank Robotics Group) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก ด้านโรโบติกส์ โซลูชันส์