“Sleep coach Thailand” เปิดศูนย์บริการต้นแบบ “Holistic sleep wellness” แก้ปัญหานอนไม่หลับครบวงจรแห่งแรกในกรุงเทพฯ   

“Sleep coach Thailand” เปิดสาขาต้นแบบบริการ Holistic sleep wellness โทเทิลโซลูชั่นในเรื่องการนอนครบวงจรแห่งแรกของกรุงเทพฯ บนพื้นที่อาคาร Well Aesthetic & Wellness Center ตอบโจทย์ทุกปัญหาการนอน นอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ปัญหาสุขภาพมาแรงของคนไทยพบคนไทยประมาณ 19 ล้านคน มีปัญหาการนอนชี้มูลค่าตลาดปัญหาการนอนโลกแตะ 13 ล้านล้านบาท

คนไทย 80% เผชิญปัญหาสุขภาพจิต ทั้งเหงา ซึมเศร้า ไม่มั่นใจ นอนไม่หลับ ผู้บริโภคมองหาโซลูชั่นส์ด้าน Mental Health จากแบรนด์

Mintel (มินเทล)  เผยผลสำรวจผู้บริโภคชาวไทย ผ่านอินเตอร์เน็ต อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,000 ราย ช่วงระยะ 6 เดือน ก่อนเดือนกุมภาพันธ์​  2565 พบว่า  ผู้บริโภคคนไทยประมาณ 8 ใน 10 ต่างประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต