ถอดรหัสความสำเร็จ “พี่เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์” แนวทางสร้างแบรนด์ให้ได้ Brabd Love สูงสุดตลอดกาล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก” เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์ และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ” ของ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์  จากหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ซึ่งได้สัมภาษณ์เชิงลึก คุณธงไชย และกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมากว่า 30 ปี