มหิดลฯ จับมือ UNESCAP และมหาวิทยาลัยจีน นำร่อง ‘Carbon Neutrality Campus’ พร้อมเร่งผลิต ‘นักวิเคราะห์ความยั่งยืน’ เติมระบบนิเวศ

มหิดลฯ ชี้สายงานที่ทุกองค์กรต้องมีในอนาคต “นักวิเคราะห์ความยั่งยืน” เร่งพัฒนาหลักสูตรเติมเต็ม​โลกยุค Low Carbon พร้อมจับมือ UNESCAP และมหาวิทยาลัยจีน ร่วใผลักดันสถาบันการศึกษาของไทยสู่สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน