NEO ประกาศราคาขาย IPO 39 บาทต่อหุ้น ปลื้มนักลงทุนสถาบันในประเทศให้ความสนใจล้นหลามมากกว่าจำนวนที่จัดสรรถึง 5 เท่า

 NEO ประกาศราคาขาย IPO 39 บาทต่อหุ้น ปลื้มนักลงทุนสถาบันในประเทศให้ความสนใจล้นหลามมากกว่าจำนวนที่จัดสรรถึง 5 เท่า สะท้อนถึงความสนใจและความมั่นใจในศักยภาพของธุรกิจ เปิดจองซื้อ 28 – 29 มี.ค. และ 1 – 2 เม.ย. วางเป้าหมายก้าวสู่บริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย