องคมนตรี และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบรถรับส่งนักเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถรับส่งนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จัดเตรียมรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง จนเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ที่กำหนดไว้ในงานบริการรับส่งนักเรียน