“บ้านแสนธรรมดา” แคมเปญเปลี่ยนความธรรมดา เป็นความพิเศษให้เด็กไทยที่ขาดโอกาส

 แสนสิริแสดงจุดยืนองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก ระดมทุนออนไลน์เพื่อยูนิเซฟช่วยเด็กไทยวัย 0-17 ปีกว่า 3 ล้านคนไม่มีโอกาสได้เติบโตและอยู่อาศัยกับพ่อและแม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการของเด็ก