5 วิธีใช้ชีวิตยั่งยืนให้ง่าย+สนุก@เทศกาลดนตรี Wonderfruit พัทยา

คนราวๆ 13,000 คน ทั่วโลกที่ได้รวมกลุ่มกันในเทศกาล Wonderfruit ที่ The Field ในเมืองพัทยา เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี