ประกวดการใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 โฟกัสรายงานเชิงคุณภาพ

เชิญชวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดฯ เพื่อก้าวสู่การเป็นอสม. 4.0 พร้อมรับเงินสนับสนุน“ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข”มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท