Nestlé เป็นเจ้าแรกที่ใช้กระดาษรีไซเคิลห่อช็อกโกแลต-โลกจะหวานแบบไร้มลพิษ!

นับเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทอาหารบรรจุห่ออย่าง Nestlé ที่ได้ปฏิญาณว่าจะนำห่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารียูสหรือรีไซเคิลได้ทั้งหมดภายในปี 2025 ถือก้าวแรกด้านความยั่งยืนนั้นพร้อมแล้ว โดย Confectionery News รายงานว่าบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ได้พัฒนาห่อช็อกโกแลตที่สามารถรีไซเคิลพร้อมกับกระดาษอื่นๆได้เป็น “รายแรกของโลก”