อเมริกาโชว์มาตรฐาน​เทคโนโลยีบำบัดน้ำ เปิดตัว Epic OneWater Brew ครั้งแรกของโลก กับการผลิตเบียร์จากน้ำรีไซเคิล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ