อินทนิล เดินหน้า ECO Brand ประกาศ 100% Natural Cup ตั้งเป้าลดแก้วพลาสติก 100 ล้านใบ ปี 2563

อินทนิล เปิดตัวฝายกดื่มรูปแบบใหม่ กระชับ ใช้ง่าย สร้างกระแส “ไม่หลอด”และ “ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ปลุกสำนึกคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่รักกาแฟ แต่ต้องช่วยกันดูแลโลกใบนี้ ตั้งป้าผู้นำแก้วย่อยสลาย 100 ล้านใบในปี 2563