บางจากฯ ผนึก​สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ C-Quester ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทบางจากฯ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและบริษัท C-Quester เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างโอกาสทางธุรกิจ