4 คอนเซ็ปต์ ที่จอดรถในเมือง สร้าง Transit Oriented Development ​รองรับการเดินทางเชื่อมต่อ

ปัญหาเรื่องที่จอดรถภายในตัวเมืองและย่านที่อยู่อาศัย เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของจำนวนประชากร และทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ เพื่อสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งชุมชนแบบสามารถเดินถึงได้ ตามแนวทางของ TOD (Transit Oriented Development) ซึ่งเป็นโมเดลที่หลายเมืองใหญ่ของโลกนำไปใช้ในการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทาง และช่วยให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น