ครบรอบ 2 ปี Carbon Markets Club กับภารกิจเพื่อโลก ยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ RECs รวมประมาณ 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จากสมาชิกตั้งต้น 11 องค์กร สู่สมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 300 ราย ยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ RECs รวมประมาณ 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แนะนำแอปพลิเคชั่น ECOLIFE for CMC ชวนปฏิบัติภารกิจรักษ์โลกด้วยการ ‘ลด ละ เริ่ม’ พร้อมให้บริการเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรสมาชิกผ่านเว็บไซต์ไตรมาส 3 นี้