ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เผยมาตรฐาน “Green Living Standard” ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนกลับคืนสู่โลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้แก่ลูกบ้าน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ปลื้มผลลัพธ์การดำเนินงานมาตรฐาน Green Living Standard ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา หลังสรุปผลการดำเนินงานพบว่า สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนกลับคืนสู่โลกได้มากถึง หนึ่งพันห้าร้อยล้านลิตร จากการสร้างพื้นที่สีเขียวรวม 50.79 ไร่ใน 30 โครงการบ้านแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทฯ