โมดูล M10 ขยับสู่กระแสหลักแผงโซลาร์งานโปรเจ็กต์ ชนะประมูลการจัดซื้อส่วนกลางในประเทศจีน คิดเป็นกว่า 81%

สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศจีน (CPIA) ได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 และแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง