โลตัส จับมือ ลาดกระบัง อัพเกรด​เครื่องรับคืนขวดพลาสติกเพื่อรีไซเคิล ร่วมส่งเสริมทักษะนวัตกรรมเยาวชน ต่อยอดนโยบายด้านความยั่งยืน

โลตัส ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุงเครื่องรับขวดพลาสติก (Reverse Vending Machine – RVM) เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

สจล. ชี้ระดับน้ำรอบลาดกระบังสูงเกินปี 54 แล้ว เร่งวางแผนเชิงรุก พร้อมตั้งศูนย์ฯ เฝ้าระวังน้ำท่วมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังใน สจล. และบริเวณโดยรอบ วางแผนเชิงรุกแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน พร้อมตั้ง “ศูนย์สจล. เฝ้าระวังน้ำท่วมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก” แก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว