ไทยพัฒน์ฯ จัดทัพใหม่ เปิด Sustainability Store เสนอ 3 บริการครบวงจร

สถาบันไทยพัฒน์ จัดทัพใหม่เปิดตัว Sustainability Store หรือ ร้านค้าความยั่งยืน เสนอ 3 บริการเพื่อกรุยทางให้บริษัทจดทะเบียนเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ชี้ปีนี้บจ.จะหันมาสนใจยกระดับองค์การในเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น