ไทยสมุทรฯ ปลูกฝังเด็กไทย“รักการออม” [PR.NEWS]

รักคือพลังของชีวิต ไทยสมุทรฯ ได้ส่งผ่านความรักภายใต้แนวคิด “รักการออม” เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมดีๆ ตลอดปี 2561