CHASE ผู้นำวงการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ สยายปีก ลุย IPO มั่นใจศักยภาพแข็งแกร่ง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุน

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“CHASE” หรือ “บริษัทฯ”) หนึ่งในผู้นำการให้บริการจัดการหนี้สินอย่างครบวงจร เดินหน้าเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 562 ล้านหุ้น หลังจากที่ ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว