WHO ขับเคลื่อนวาระ ‘ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม’ หวังลดจำนวนผู้เลิกสูบบุหรี่​​ โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศประเด็น “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” รณรงค์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ​ชี้ให้เห็นถึงตลอดเส้นทางของบุหรี่ ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย จนถึงของเสียและขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งทุกปีจะมีขยะจากก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น ขณะที่การผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้น้ำ 3.7 ลิตร รวมทั้งเราต้องเสียต้นไม้ 1 ต้น สำหรับการผลิตบุหรี่ห้ได้ 300 มวน