ส่องโมเดลความสำเร็จซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ขยายเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง 2023 มุ่งสู่ 524 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งแนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สิน” สู่เยาวชน-ชุมชน

การเดินหน้าบูรณาการหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผ่านโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ยังคงเป็นโครงการที่ ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนและเดินหน้าขยายเครือข่ายต่อเนื่องมุ่งสู่ 524 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนช่วยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ผ่านกระบวนการรียูส รีไซเคิล และอัพไซเคิล จัดการ​วัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน พร้อมขยายสู่ชุมชน