GC จับมือ PFG ผสานความร่วมมือต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด (PFG) จับมือลงนามความร่วมมือทางพันธมิตร ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจร่วมกัน