จุฬาฯ พัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงจากยีสต์! ​จ่อขยายสเกลรองรับการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน พร้อมช่วยลดขยะการเกษตร

นักวิจัย จุฬาฯ ใช้หญ้าอาหารสัตว์ เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อนำไขมันที่ได้มาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ตั้งเป้าขยายการผลิตทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม ลดผลกระทบทางสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม