วิกฤติไฟป่าต่อเนื่องมา 3 อาทิตย์ส่งผลให้อเมริกาฝั่งตะวันตกเสียหายอย่างหนัก

จากเหตุการณ์ไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาที่เกิดขึ้นในออเรกอนและแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ทั่วเมืองปกคลุมไปด้วยหมอกควัน และท้องฟ้ากลายเป็นสีส้ม ได้สร้างความเสียหายมหาศาลต่อทรัพย์สิน และชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา