น้ำใจต้องมา Unilever, McDonald’s และ WPP ควักเงินช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย

จากเหตุการณ์วิกฤติไฟป่าในออสเตรเลียที่เริ่มลุกไหม้เมื่อมิถุนายนปีที่ แล้วยังคงลามต่อเนื่องข้ามปีมาจนถึงบัดนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าไฟมหันตภัยนี้จะดับมอดลงเมื่อไหร่ ความเสียหายของไฟป่าออสเตรเลียกินพื้นที่กว่า 10.7 ล้านเฮกตาร์ หรือ 26 ล้านเอเคอร์ คร่าชีวิตสัตว์ป่าไปนับล้านๆตัว บ้านเรือนเสียหายกว่า 5,900 หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 29 คน