‘รีไซเคิล’ ใน​​ไทยยังต้อง Educated ถึง ‘Awareness สูง แต่ Engagement ยังต่ำ’ มิเนเร่ เร่งขับเคลื่อน ‘บิดขวดก่อนทิ้ง’ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ

แม้ในตลาดน้ำดื่มขณะนี้จะมีกระแส ‘ขวดใส’ ที่หลายๆ แบรนด์ทั้งรายใหญ่และเล็กเข้ามาขับเคลื่อน เพื่อประกาศเจตจำนงในการมีส่วนช่วยลดการใช้พลาสติก แต่สำหรับ ‘มิเนเร่’ เลือกเดินในทางของตัวเอง ผ่านการใช้ขวด rPET ที่ลดปริมาณพลาสติกใหม่ หรือ Virgin Plastic ลงจากเดิมได้ถึง 50%  ​และทั้งพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ได้ใช้ขวดจากพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET ​ในน้ำดื่ม​ทุกขนาดที่มีการวางจำหน่ายในประเทศไทยครบถ้วนแล้ว

Nestlé CARES ขนทัพพนักงานเนสท์เล่ จัดกิจกรรมรวมพลจิตอาสารักษ์โลก คืนคลองใส ปรับทัศนียภาพชุมชนริมคลองขนมจีน เนื่องในวัน World Clean Up Day

“แหล่งน้ำ” เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน เพราะ “น้ำ” เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และสัญจร แหล่งน้ำจะคงอยู่อย่างยั่งยืนได้หากทุกคนร่วมลงมือดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศของแหล่งน้ำที่สมบูรณ์