CSR ปั้นเชฟรุ่นใหม่ แล้วเชฟตั้งเป้าช่วยเหลือสังคม เหมือนที่ได้รับโอกาส !

กิจกรรม CSR ที่หลาย ๆ องค์กรจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม มักจะถูกมองว่าเป็นความช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน แต่สำหรับกรณีของ โรงแรมดิ โอกุระ ที่ปั้นเชฟมือใหม่นั้น กลับจุดประกายให้ “ผู้รับ”อย่างเชฟป๊อป สืบทอดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมสืบต่อไป