มาช่วยลดพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม กับ15 วิธีง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้

การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายองค์กรเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ แต่รู้หรือไม่ว่า พลาสติกเพียง 9% เท่านั้นที่กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับปริมาณขยะพลาสติกที่เราสร้างขึ้นในแต่ละวัน