“เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป” สนับสนุน “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” ร่วมสืบสาน ต่อยอดโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ เป็นที่ประจักษ์กว้างไกล

เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” นำโดย นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ตอกย้ำพันธกิจส่งต่อมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติอีกครั้ง กับ “โครงการสืบสาน ต่อยอด คงอยู่ ศิลปวัฒนธรรมไทย” ด้วยการให้การสนับสนุนงานสืบสาน ต่อยอด “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” อันเป็นสมบัติของชาติ สาขานาฏศิลป์ให้คงอยู่ และเป็นที่ประจักษ์กว้างไกลในระดับสากล โดยมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้เรียนโขน รวมถึงทรัพยากรบุคคลวงการโขนไทย ผ่านทาง สถาบันเอกชนการละคร ณ AP Academy Lab อาคารเลค รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้