เซเว่น อีเลฟเว่น ญี่ปุ่น ฉลองครบรอบ 50 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ จาก ‘ใกล้และสะดวก’ ​เป็น ‘สร้างรอยยิ้มในวันพรุ่งนี้ไปด้วยกัน’

เซเว่น อีเลฟเว่น ในญี่ปุ่น ฉลองครบรอบ 50 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ จาก ‘ใกล้และสะดวก’ (Close and Convenient) เป็น ‘สร้างรอยยิ้มในวันพรุ่งนี้ไปด้วยกัน’ (Creating Tomorrow’s Smile Together) 

บางจาก ผลัดสู่ ‘ใบไม้ใบใหม่’ ประกาศวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน สร้าง New Engine จากนวัตกรรมสีเขียว ​เร่งสปีดการเติบโต 10 เท่า สู่องค์กรแสนล้าน

กลุ่มบางจาก วางยุทธศาสตร์ 8 ปี  เติบโต 10 เท่า แตะ 1 แสนล้าน ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ เพิ่มพอร์ตรายได้  50% จากกลุ่มธุรกิจใหม่ พร้อมเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ สะท้อนความมุ่งมั่นเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ภายใต้งบลงทุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จนถึงปี 2030 กว่า 2 แสนล้านบาท

หมดยุค​ Exclusive โออาร์ชี้ต้องยั่งยืนผ่าน Inclusive Growth พร้อมจัดโชว์เคสสร้างโอกาส รวมโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ​

ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำทั้งในบริบทของธุริจและสังคมเกิดขึ้นทั้งในไทยและทั่วโลก ​​การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ อย่างอินเทอร์เน็ต การอ่านออกเขียนได้ ระบบการศึกษาอาจจะเข้าถึงแบบวงกว้างเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา​ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาและขับเคลื่อบการเติบโตอย่างยั่งยืนได้