บางกอกแอร์เวย์ ร่วมส่งเสริม ‘วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสม’ สู่ต้นแบบ Low Carbon Community เปลี่ยนขยะเปลือกหอยนางรมให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่

บางกอกแอร์เวย์สแท็กทีมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมสู่ต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ ในโครงการ “Community Of Love” นำความรู้อัพไซคลิ่งเพิ่มรายได้ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้​วงจรขยะเปลือกหอย