แมกโนเลียทุ่ม 6 พันลบ.ผุดศูนย์วิจัย Upcycled พัฒนาขยะพลาสติกจากทะเลสู่วัสดุก่อสร้าง

การเชื่อมต่อระหว่างภาคเอกชนที่สามารถเก็บกวาดขยะพลาสติกที่มีอยู่ 8 พันล้านชิ้นจากมหาสมุทร ผ่านกระบวนการทางความคิด การทดลอง จากศูนย์ RISC และนำไปสู่การใช้จริงในโครงการแมกโนเลีย นี่คือกระบวนการ Upcycled  ที่มีซัพพลายเชนใหญ่ ยาวและครบวงจร